Vardavarn hayeri cicaxn e ev uraxutyunn

Bolor haykakan toneric zat hayern aravel shat sirum en Vardavarn. Ayn tonum en 14 shabat anc Zatikic heto

Vardavarn kapum en Astxik dicuhu het. Astxikn siro, 5reri ev ptxaberutyan astvacuhin e. Ayn kapum en naev Anahit dicuhu het. Aystexic el galis e toni imastn erb irar jrum en mardik ev karmir u narnjaguyn caxiknerov zardarum en tan bakn.

Inchpes haytnum e haj araqelakan ekexecin surb Grigor Lusavorichn Navasardi 1in  kam ogostosi 11 e drel.Ayd orn naev lezvi tonn e nshvum. Ays tonn naev Noyi het en kapum, erb exel e jrhexexn.

SGrigor Tatevatsin toni «Vardavarr» anuny batsatrum e Hisusin vardi het  inchpes vardy minchev batsvely taknvats  yev batsvelov  yerevum  minchev aylakerputyunn Ir mej krum er astvatsayin eutyuny yev paytsarrakerpvelov  haytnets Ir Astvatsutyuny. Vardavarri shabatapahkIsk hajord orninchpes taxavarMerrelots eyekeghetsinerum nnjetsyalneri  matutsvum patarag yev  Paytsarrakerputyan tonov hastatvets ayn  chshmartutyuny,  Astso vordin e. Astso patgam arakyalnerin yev voghj ashkharhin.

Movses 2 tagavori oroq ays tonn sksecin nshel hunisi 28-ic minchev ogostosi 1-n ynkac jamanakahatvacum.Shabat orn ekexecin sksum e tonn, isk erkushabti hishum en bolor hangucyalnerin.

Vardavari jamanak mardik irar jrov en ocum, vorn el veracvel e gexecik erexayakan xaxi, vorn shat axmkot e. Dra hamar el yndunvac e asel xaxanq Vardavar, aysinqn irar ev ancordnerin canenq jrov.

(Visited 57 times, 1 visits today)