1918թ-ին այս պետությանն է առաջինը ծանուցվել անկախության մասին

1918 թվականի մայիսի 30-ին Թիֆլիսի Հայոց Ազգային խորհուրդը իրեն հռչակեց հայկական գավառների գերագույն և միակ իշխանություն: Հայտարարության մեջ չէր օգտագործվել անկախություն և հանրապետություն բառերը: Այս մասին գրում է aniarc.am-ը:

Առաջին պետությունը, որ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը, Օսմանյան կայսրությունն էր: Բաթումի 1918 թվականի հունիսի 4-ի Հաշտության և բարեկամության պայմանագրով Օսմանյան կայսերական կառավարությունը ճանաչեց Հայաստանը:

Իսկ առաջին պետությունը, որին ծանուցվեց Հայաստանի անկախության մասին, Հայաստանի հարավային հարևան Պարսկաստանն էր, այսօրվա Իրանը:

1918 թվականի հունիսի 13-ին, Թիֆլիսի Հայոց Ազգային խորհրդի նախագահի, Հայկական Հանրապետության կառավարության նախագահի, արտաքին գործերի նախարարի և Ազգային խորհրդի քարտուղարի ստորագրությամբ ծանուցում ուղարկվեց Թիֆլիսում պարսից հյուպատոսին, որում ասվում էր.

(Visited 61 times, 1 visits today)