Շատ ճշգրիտ թեստ․ Հենց հիմա բռունցք արեք ու նայեք նկարին․ Ահա ինչպես է բնութագրում Ձեր բռունցքի ձևը Ձեզ

Շատ ճշգրիտ թեստ․ Հենց հիմա բռունցք արեք ու նայեք նկարին․ Ահա ինչպես է բնութագրում Ձեր բռունցքի ձևը Ձեզ

3Դուք լսե՞լ եք «մարմնի լեզվի» մասին: Այսօր ցանկ անում ենք ներկայացնել ձեզ մի թեստ՝ հին սամո ւրայներից: Նրանց կարծիքով մարդու բռո ւնցքը շատ բան կա րող է պատ մել նրա մասին: Ո՞ր բռունցքն է համապատաս-խանում ձեր բռունցքին:

Բռունցք 1

Այս մարդիկ մոտի վացնող են, ազդեցիկ, պաշտ պանող: Նրանք ի ծնե լիդ երներ են և միշտ ձգտո ւմ են հաս նել ցանկացած նպա տակի ցան կացած գնով՝ լինի դա մեծ, թե փոքր:Նրանք կանեն ամեն ինչ իրենց մտերիմ ներին պաշտ պանելու համար: Եթե ինչ-որ մեկը վտանգ կամ անինքնավս տահություն է զգում, նարանք անմիջապես փորձում են չեզոքացնել այդ սպառնալիքը :

Բռունցք 2

Այս մարդիկ էքստրավերտիվ են, ազնիվ և ինքնավստահ: Նրանք երբեք չեն վախենում իրենց անկեղծ մտադրու-թյուններից: Բացի այդ միշտ հավատում են իրենց, իրենց երազ անքներին, նպատակներին, գոհ է այն ամենից, ինչ ունի:Այս մարդիկ ազնվությունն օգտագոր ծում են որպես ապացույց այն բանի, որ իրենք թաքցնելու ոչինչ չունեն:

Inchpes eq bruncq sexmum, arag test, vory kbacahayti dzer bnavorutyan  himnakan gcery - ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿ

Բռունցք 3

Այս մարդիկ ներհայեցող ենք (ինտրոսպեկտիվ), բարի և էմոցիոնալ: Նրանք փորձում են իրենց զուսպ դրսևորել և չցուցադրել շրջապատին այն, ինչ զգում ու մտածում են, եթե անգամ նրանց ներսո ւմ կուտակված էմոցիաներ են:Այս մարդիկ չեն սիրում ուինենալ հազա րավոր կեղծ ընկերներ, նրանք շրջապ ատում են իրենց 2-3 մտերիմ մարդկանցով և այդքանը բավական է, որ երկրի վրա իրենց զգան ինչպես դրա խտում: Նրանք չափազանց բարի են և զգայուն և միշտ պատրաստ են օգնել շրջ ապատի մարդկանց ամենամռայլ պահերին:

(Visited 115 times, 1 visits today)