Մարդկանց 90 տոկոսը չի կարողանում գտնել ճիշտ պատասխանը․ փորձեք գտնել ճիշտ պատասխանը, ապա այն ստուգեք նյութի մեջ․ արդյոք կստացվի՞ այն ձեզ մոտ

Մաթեմատիկական հավասարումներ կամ երկանդամներ լուծելու ժամանակ հաճախ ենք

 

հանդիպում այնպիսի առաջադրանքների, որոնք տարընթերցումների և տարբեր արդյունքների են հանգում։ Այստեղ առաջանում է հակադրություն։Չէ՞ որ գործ ունենք ճշգրիտ գիտության հետ, ինչո՞ւ պետք է լուծումների արդյունքները պարբեր ստացվեն։

Որպես օրինակ դիտարկենք հետևյալ վարժությունը, որի լուծումը տարբեր արդյունքների է հանգում՝ կախված այն հանգամանքից, թե ինչ լուծման եղանակով է առաջնորդվում վարժությունը կատարողը։

Ի

վերջո՝ ինչի՞ է հավասար 8։2(2+2) վարժությունը։ Շատերը պնդում են՝ 16, իսկ մյուսները վստահաբար ցույց են տալիս, որ արդյունքը 1 է լինում։ Հստակեցնենք քայլաշարը։Մենք մաթեմատիկական կանոններից հստակորեն գիտենք, որ սկբում հարկ է կատարել փակագծերում եղած գործողությունը։ Այն մեզ մոտ 2+2=4 է լինում։ Սրանից հետո է, որ առաջ է գալիս հակասությունը։

Շատերը փոխանակ փակագծերի գործողությունից հետո վարժության լուծումը շարունակեն ըստ հերթականության՝ սկզբից բաժանումը, ապա նոր բազմապատկումը կատարելով, սխալվելով սկզբում կատարում են բազմապատկումը։

(Visited 33 times, 1 visits today)