Ձանձրույթը միայն մարդուն հատուկ զգացողություն է. ոչ մի ուրիշ կենդանի ունակ չէ ձանձրույթ զգալ

Ձանձրույթը միայն մարդուն հատուկ զգացողություն է.
ոչ մի ուրիշ կենդանի ունակ չէ ձանձրույթ զգալ:

✔️ Միշտ չէ, որ ձանձրույթը տեղ է ունեցել մարդու կյանքում: Հին հունական քաղաքակրթության մեջ օրինակ այն չի արտահայտվել:

✔️ Միջնադարյան հասարակությունը ձանձրույթին «accedia» անունն էր տալիս. սա համարվում էր ինչ-որ միջանկյալ զգացողություն՝ ծուլության և հոգևոր աշխատանքից հրաժարվելու միջև: Ձանձրույթ զգացող մարդը այս շրջանում Աստծո առաջ մեղքի զգացում պետք է ունենար:

✔️ Ձանձրույթը անմիջականորեն կախված է մարդու ֆիզիոլոգիական վիճակի հետ։ Երբ մարդը ձանձրանում է, նրա գլխուղեղում գերակշռում են արգելակման գործընթացները: Ձանձրացող մարդիկ, որպես օրենք, ներփակված են, անհամբերության և անբավարարվածության զգացում են ունենում, ցանկանում են խոսուափել այն պայմաններից, որոնք ապահովում են ակտիվ գործողությունների անհնարինությունը։

✔️Գոյություն ունի ձանձրույթի աստիճանը և հաճախականությունը չափող սանդղակ, որ բաղկացած է 28 նիշից:

(Visited 38 times, 1 visits today)