Մուրացկան Տղայի Ձեռքին Մի Ցուցանակ Կար՝ «Օգնեք, Ես Կույր Եմ»․ Անցորդներից Մեկը Մոտեցավ և Փոխեց Գրառումը, Ինչից Հետո Իսկական Հրաշք Տեղի Ունեցավ․․․

Մուրացկան Տղայի Ձեռքին Մի Ցուցանակ Կար՝ «Օգնեք, Ես Կույր Եմ»․ Անցորդներից Մեկը Մոտեցավ և Փոխեց Գրառումը, Ինչից Հետո Իսկական Հրաշք Տեղի Ունեցավ․․․

Մուրացկան տղայի ձեռքին մի ցուցանակ կար՝ «Օգնեք, ես կույր եմ»․ Անցորդներից մեկը մոտեցավ և փոխեց գրառումը, ինչից հետո իսկական հրաշք տեղի ունեցավ․․․

Կույր տղան գլխ արկը ձեռ քին նստած էր աստի ճանների վրա: Ձեռքերում պաս տառ գրո ւթյամբ ՝ «Ես կույր եմ, խնդրո ւմ եմ օգնեք»: Եվ չնայած նա երկար ժամա նակ է նստած էր, բայց նրա գլխարկի մեջ ընդ ամենը մի քանի մետաղադրամ կար: Այդ պա հին անց մի մարդ էր անցնում:Նա գրպանից մի քանի մետաղադրամ է վերցնում և գցում գլխարկի մեջ:

Այդ պահին նրանց կողքով մի տղա մարդ էր անցնում: Նա գրպանից հանեց մի քանի դրամ և գցեց գլխարկի մեջ: Այնուհետև նա մի անս պասելի քայլ արեց: Վեր ցրեց պաս տառը, շուռ տվեց այն և ինչ-որ բան գրեց վրան:Հետո պաստառը կրկին վերադարձրեց տղային:

Շուտով գլխա րկը սկսեց լցվել փողով: Ավելի ո ւ ավելի շատ մարդիկ սկսեցին, կարդալ մակագրո ւթյունը և փող նետել գլխարկի մեջ: Երեկոյան տղա մարդը վերադարձավ նորից տեսնելու համար,թե ինչպես է տղայի գործերը: Տղան ձայնից հաս կացավ և հարցրեց. Դա դուք էի՞ք փոխել իմ պաս տառի վրայի գրությունը:Խնդրում եմ ասա-ցեք, ինչ էի՞ք գրել այնտեղ:

Տղամարդը պատասխանեց. «Ես պարզապես գրել եմ ճշմարտությունը:Ես գրել եմ նույն բանը, միայն այլ կերպ»: Պաստառի վրա գրված էր. «Այսօր գեղե ցիկ օր է, բայց ես դա չեմ կա րող տեսնել»: Ի՞նչ եք կարծում, պաստառի երկու կողմերն էլ նույնն են ասում: Իհարկե, երկու կողմերն էլ մարդկանց ասում էր, որ տղան կույր է:

Բայց առա-ջին կողմում պարզապես գրված էր , որ տղան կույր է:Երկրորդ կողմում մարդկանց հիշեցվում էր, թե որքան երջանիկ են նրանք,որ կարող են տեսնել այս օրվա գեղեցկությունը:Զարմանալի չէ,որ երկրորդ գրառումը ավելի արդյունավետ էր: Պատմության իմաստը հետևյալն է.

Եղիր շնորհակալ եղածի համար:Երբ ճակատագիրը ձեզ հազար պատճառ է տալիս լաց լինելու, ժպտա-լու հազար պատճառ գտեք:

(Visited 23 times, 1 visits today)