Ինչու չի կարելի համբուրել կյանքից հեռացած մարդուն. սա անպայման կարդալ է պետք․․․հարազատները և մտերիմները չեն գիտակցում այդ վտшնգը

Ինչու չի կարելի համբուրել կյանքից հեռացած մարդուն. սա անպայման կարդալ է պետքՅուրաքանչյուրի համար էլ հարազատի կпրու ստը ծանր ցավ է և հրաժեշտ տալիս վերջին անգամ նրան համբուրելը մի փոքր սփոփանք է նրա հետ բաժանման ց ավը մեղմելու համար, չնայած որ այդ ցա վը երբեք չի մեղմվում և չի բթանում։Բայց բժ իշկները կար ծում են, պետք չէ համբուրել կյանքից հեռա ցածին։

Դրա պատճառը այն է, որ կյանց հեռանալուց մի քանի ժամ անց նրա մաշկ ից սկսում են արտազատվել տարբեր թույներ և նրա հետ շփման դեպքում ողջ մարդուն կարող են փոխանցվել հիվա նդածին միկ րոբները։Ամենավտանգավորը վա րակիչ հիվանդությունից կյանքից հեռացածին համբուրելն է։ Այդպիսի հիվ անդություններն են՝ տուբե րլուլյոզը, պնև մոնիան, հեպ ատիտը կամ ուռո ւցքային հի վանդությունները։

Առավել վտանգավոր է, եթե մա րմինը պահվում է տաք կամ ջեռուցվող սենյակում։Իսկապես , հարազատները և մտերիմները չեն գիտա կցում այդ վտ անգը և կյանքից հեռ ացածին հրաժեշտ տալիս համբուրում են ճակատը, ձեռքերը։Այնուամենայնիվ, պետք է զգոն լինել և անկախ վշտից հիշել, որ նա արդեն կյանքից հեռացել է, իսկ դուք շարունակելու եք ապրել և պետք չէ այդպես վտանգի տակ դնել նաև ձեր առողջությունը ։

(Visited 73 times, 1 visits today)