Ես ականավոր բժ իշկ եմ Ճապոնիայից ու ձեզ խիստ տոնով ասում եմ՝ ԴԵՆ ՆԵՏԵՔ բոլոր դե ղահա բերը․ ահա, թե ինչ է պետք անել միշտ առողջ լինելու համար

Հիրոմի Շինյան լայն շրջանակներին հայտնի ճապոնացի բժ իշկ է,ունի ավելի քան 40 տարվա աշխատանքային փորձ: Նրա աշխատանքները նվիրված են ճիշտ սննդակարգի սկզբունքներին, որոնց շնորհիվ կարելի է բարելավել առո ղջությունը ։ Իր գրքերում նա մի ամբողջ ծրագիր է ստեղծել, որից օգտվում են նույնիսկ հայտնի մարդիկ ։ Նա պնդում է, որ առո ղջության վերականգնումը հնարավոր է առանց որևէ դե ղորայքի օգտագործման, այլ ընդամենը վերանայելով սննդակարգը:Ինչ խորհուրդ է տալիս ճապոնացի բժ իշկը: Նրա կարծիքով, օր գանիզմի առո ղջացման առաջին քայլը պետք է լինի վատ սովորություններից հրաժարվելը ։ Բացի այդ, նա պնդում է, որ անասնաբուծական մթերքների օգտագործումը վնասակար ազդեցություն է ունենում առ ողջության վրա ։Սա ներառում է նաև կաթնամթերք. Դրանք պարունակում են օքս իդացված ճա րպեր, որոնք, ընկնելով աղիներ, ավելացնում են վն ասակար բակ տերիաներիքանակը ։ Սա հանգեցնում է տո քսինների և ազատ ռա դիկալների ձևավորման, որոնք կարող են առաջացնել հի վանդություններ, ինչպիսիք են քա ղցկեղը և շաք արա խտը:Բժ իշկը չի ասում, որ պետք է ընդհանրապես հրաժարվել մսից, նա պնդում է, որ շատ ավելի կարևոր է դիետայում սննդի ճիշտ հարաբերակցություն հաստատել: Նա խորհուրդ է տալիս հավասարակշռել սնունդը այնպես, որ միսը լինի ոչ ավելի, քան 10-15%, իսկ բուսական ծագման մթերքները պետք է զբաղեցնեն առյուծի բաժինը ՝ 85-90%: Հացահատիկայինը 50%-ը պետք է կազմի Դրանք պետք է լինեն սննդակարգում, քանի որ դրանք պարունակում են բջջանյութ և բազմաթիվ միկրոէլեմենտներ, որոնք անհրաժեշտ են մարդու օր գանիզմին: Դուք պետք է օգտագործեք դրանք չմաքրած ձևով,ամեն ինչ լինում է շնորհիվ թաղանթի, որը կա միայն չմաքրած հացահատիկներում: Այն թույլ չի տալիս ած խաջրեր կլանել շատ արագ, դրանով իսկ դանդաղում է մարսողության գործընթացը:
Մրգեր և բանջարեղեն՝ սննդակարգի 35-40%-ը Սրանք մանրաթելերի, վի տամինների և միկրոտարրերի անփոխարինելի աղբյուր են, որոնք անհրաժեշտ են մեր օր գանիզմին ։Ավելի լավ է օգտագործել դրանք հում, քանի որ ջերմային մշակումը նվազեցնում է վի տամինների քանակը: Միս՝ աննդակարգի 10-15%-ը Մսին այդքան փոքր տոկոս հատկացվում է այն պատճառով, որ մեր օ րգանիզմը չափից շատ էն երգիա է ծախսում իր մար սողության վրա ։ Ճապոնացի գաս տրոէնտեր ոլոգի խոսքով ՝ մսի օգտագործումը հանգեցնում է օր գանիզմի արագ ծերացման ։ Նա խորհուրդ է տալիս միսը փոխարինել ձկով, քանի որ այն պարունակում է ավելի շատ օգտակար նյութեր և ավելի հեշտ է կլանել:

(Visited 94 times, 1 visits today)