Բնական միջոց, որը կարգավորում է գլխուղեղի արյան շրջանառությունը և սրտի աշխատանքը․․․Բժիշկները երբեք չեն բարձրաձայնում սրա մասին

Բնական միջոց, որը կարգավորում է գլխուղեղի արյան շրջանառությունը և սրտի աշխատանքը․․․Բժիշկները երբեք չեն բարձրաձայ-
նում սրա մասին։

Այն ունի հակ ասկլերոտիկ հատկո ւթյուններ, իջեցնում է խո լեստերինի մակարդակը. Ուսումնասիր ությունները
ցույց են տվել, որ այս բույսն օգտակար է ծանր հի վանդություններից հետո, հատկապես տարեցների համար, ո ւղեղի ար յան շրջա-
նառության խան գարման դեպքում:

Ուղեղի ար յան շրջանառությունը և սր տի աշխատանքը բարելավելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել ռոզ մարինն այսպես՝
1 թեյի գդալ տերևների վրա լցնել 2 բաժակ եռացրած ջուր ,թրմել 30 րոպե թերմոսում, ապա քամել:Ընդունեք 1-2 ճաշի գդալ օրական
3 անգամ ուտելուց առաջ: — Ռոզմարինը երիտասարդացնում է մաշկի բջ իջները: Նա խոնավեցնում է մաշկը, փոքրացնում է կնճիռ-
ները, ակտիվացնում է ար յան շրջանառությունը, խթանում մաշկի առաձգականությունը, վերացնում այտ ուցվածությունը, լավաց-

նում է դեմքի գույնը, վերացնում է պի գմենտային լաք աները:

Խորհուրդ է տրվում խմել ռոզմարին թեյ, ավելացնել ռոզմարինի եթե րային յուղ քսուքի կամ դիմակի մեջ, ինչպես նաև քսել դեմքին
ռոզմարինի եփուկ: — նվազեցնում է հոդաց ավերը, վերացնում է բո ր բոքումը և բո ւժում Ռոզմ արինը հատկապես օգտակար է օր
գանիզմի բո րբոքային պրոցեսների վերացման համար,ուստի այն օգտակար է հո դերի, շն չառական ուղիների տարբեր հիվանդութ-
յունների և վեր քերի ու խո ցերի բո ւժման համար:

Բարելավում է ո ւղեղի առո ղջությունը Դա պայմանավորված է նրանով, որ ռոզմարինը մեծացնում է ար յան հոսքը դեպի գլխուղեղ:
Այն պարունակում է միացություններ, որոնք կանխում են կարևոր տրան սմիտտերների դե գրադացիան, որոնք կարող են ապահո-
վել լավ հիշողություն:

(Visited 33 times, 1 visits today)